Hjem

Tid Til Tale - Privat Talepædagog

Privat praktiserende talepædagog

Lone Berg:

"Jeg hjælper børn med udtalevanskeligheder, børn der har behov for at blive løftet i forhold til deres jævnaldrende. Det handler om bevidstgørelse af barnets sproglige vanskelighed og en tidlig indsats i samarbejde med forældrene. Dette giver de bedste resultater. De ydelsesforløb, jeg tilbyder, er tilpasset en travl families hverdag."

 

Hvorfor bruge en privat talepædagog?

 

Frustrationer hos forældre over manglende hjælp

Flere forældre oplever, at deres børn med sproglige problemer i form af udtalevanskeligheder ikke får netop dén hjælp, børnene har brug for. Det kan være frustrerende for forælderne. Børn med sproglige vanskeligheder har brug for hjælp så tidligt som muligt. Indsatsen kan ske i form af test, udredning og undervisning. Forældre bør derfor opsøge talepædagogisk hjælp, når man får mistanke om et sprogligt problem hos sit barn. Man behøver ikke vente, til kommunen eller regionen har tid og ressourcer. Det offentliges hjælp er "god nok", men dilemmaet opstår, når børn "ikke er dårlige nok" til at blive tilbudt hjælp. I det tilfælde er det vigtigt at gøre brug af en privat praktiserende talepædagog.

 

Få gjort en indsats inden skolestart - og efter

Indsatsen mod udtalevanskeligheder skal ydes i god tid inden skolestart. Børn med sproglige vanskeligheder kan få det svært både fagligt og socialt, og de starter ikke på samme niveau i skolen som deres klassekammerater, ligesom indlæringen besværliggøres. Der er risiko for, at sprogligt ramte børn kommer bagud allerede i 0. klasse. Børn skal have kontrol over deres sprog inden skolestart for at kunne leve op til de krav, skolen stiller. Udtalevanskeligheder skal håndteres tidligt efter, at barnet har tillært sig sprog. Derved undgår man, at problemet vokser sig stort. Udtalevanskeligheder kan også forårsage, at barnet tillærer sig sprog meget sent.

 

Jeg har også god erfaring med at tilbyde hjælp til børn, der er startet i skole men som har brug for ekstra støtte og videre udvikling af deres sprog. Flere børn har ikke helt styr på alle ordlyde og har brug for hjælp til at udvikle deres sprogforståelse eller ordforråd.

 

Forældre kan gøre noget selv

Der findes desværre uheldige eksempler på børn, hvis behov for talepædagogisk hjælp før skolestart er blevet nedprioriteret af deres kommune, fordi andre børn var hårdere ramt på deres sprog. Der findes også eksempler på børn, som modtog talepædagogisk hjælp i børnehaven, men da de startede i skole, var der ikke længere nogen hjælp at hente, fordi de offentlige støttetimer ikke fulgte med - selvom børnene stadig havde brug for hjælp. Her er det vigtigt som forældre at vide, at man kan gøre brug af en privat praktiserende talepædagog til børn med udtalevanskeligheder.

 

 

”Jo ældre børn med udtalevanskelighed er, inden de får hjælp, jo større bliver deres sproglige problem.”

 

 

 

"Der er lavet undersøgelser om,

at når børn stadig har udtalevanskeligheder efter,

at de er blevet 5 år, lærer de

ikke at tale rent uden hjælp."

 

 

 

"Hvis børn gang på gang oplever, at de ikke bliver forstået, holder de til sidst op med at snakke."

Ydelser

Jeg tilbyder talepædagogiske ydelser afhængig af jeres og barnets behov. Jeg starter med en test efterfulgt af forældrevejledning, hvor vi sammen tager stilling til det videre forløb. Jeg tilbyder undervisning på min adresse, ligesom jeg kan deltage i netværksmøder med institution og PPR. Læs mere på siden "Ydelser".

 • Rådgivning og løbende vejledning af forældre
 • Sproglydstest og feedback
 • Fonologisk undervisning (individuelt)

 

Kontakt mig

I er velkomne til at ringe til mig eller sende en mail, hvis I ønsker mere information.

 • Lone Berg
 • 6130 1234
 • Lone.Berg@tidtiltale.dk.
 • Nedergårdsvej 89, 8200 Århus N
 • Lone Berg
 • 6130 1234
 • Lone.Berg@tidtiltale.dk
 • Nedergårdsvej 89, 8200 Aarhus N

Medlem af ALF - Audiologopædisk Forening

Copyright © All Rights Reserved