Ydelser

Tid Til Tale - Privat Talepædagog

Ydelser og priser

Mine talepædagogiske ydelser består af sproglydstest, feedback / gennemgang af testens resultatet eller individuelle forløb med fonologisk undervisning af barnet og med rådgivning / vejledning af forældre. Jeg kan ligeledes deltage sammen forældre i netværksmøder og give kvalificeret input til daginstitutionen og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Den slags møder foregår som oftest på institutionens adresse. Jeg laver min undervisning og foretager mine tests af børn hjemme hos mig på min adresse.

 

Priserne på mine ydelser er pr. 1. marts 2017 følgende:

 

  • Konsultation/rådgivning/undervisning pr. time (60 min.): 800 kr.
  • Sproglydstest af et barn inkl. gennemgang af resultatet for forældrene: 975 kr.
  • Undervisningspakke med 12 ganges individuel undervisning af barnet (60 min.) for 11 ganges pris: 8.800 kr.

 

Et normalt forløb starter ofte med en sproglydstest eller anden type test, hvorefter vi aftaler, hvad der skal arbejdes med bagefter i et undervisningsforløb. Der er flere muligheder for at modtage min undervisning.

 

En mulighed er, at jeg kan gennemføre ét undervisningsforløb på 12 uger, hvorefter vi sammen evaluerer, hvordan det er gået. Opstarten af undervisningsforløbet handler om introduktion til det, som jeg vil arbejde med - med afsæt i barnets sproglige vanskelighed. Herefter igangsætter jeg den fonologiske træning. Forældrene får vejledning i, hvordan de kan støtte deres barn.

 

En anden mulighed er, at jeg kan gennemfører to undervisningsforløb med en pause ind imellem. I nogle tilfælde (og hvis forældrene ønsker det), kan det være en idé at give barnet en undervisningsfri periode på en til to måneder, hvor barnet får en pause. I den periode kan forældrene støtte sprogligt og holde barnet lidt fast i det, som barnet allerede har lært - uden at det bliver et pres fra forældrenes side.

 

En tredje mulighed er, at jeg kan gennemføre flere undervisningsforløb i træk. Igennem det samlede forløb holder jeg fokus på den fonologiske læring og benytter de læringsmetoder og -stile, som matcher barnet. Alle undervisningsforløb aftales med forældrene og tilpasses det enkelte barn, og vi kan justere på det under vejs.

 

Efter et til to undervisningsforløb oplever mange børn en positiv udvikling i.f.t. deres udtalevanskeligheder. Afhængigt af sværhedsgraden af barnets vanskelighed og barnets udvikling kan nogle børn med fordel indgå i flere undervisningsforløb, mens børn med et andet behov måske kun har brug for ét forløb. Det er meget individuelt bestemt, og jeg aftaler sammen med forældrene en plan for netop deres barn.

 

Sproglydstest

Er en klargørelse af hvilke konsonanter og vokaler, barnet har svært ved at udtale. Herudover giverer testen et overblik over, hvor vanskeligheden er størst. Testen vil blive efterfulgt af rådgivning til forældrene om, hvordan de bedst støtter barnet i dets vanskelighed.

 

Sprogforståelsestest

Er en klarlægning af på hvilke områder barnet har svært ved at bruge og forstå sproget. Testen bliver også efterfulgt af rådgivning til forældre.

 

Test af andre sprogvanskeligheder

Giver en oversigt over hvilke områder barnet har af vanskeligheder indenfor dysleksi (ordblindhed). Testen bliver også efterfulgt af rådgivning til forældre.

Fonologisk undervisning (individuel)

Individuel undervisning af barnet, hvor jeg arbejder med at skabe en bevidstgørelse af, hvor lydene "ligger" i munden hos barnet. Et barn kan f.eks. ikke selv høre, at det erstatter "K" med "T" eller "D" med "G". Undervisningen suppleres med løbende vejledning til forældrene til selvhjælp af.

Medlem af ALF - Audiologopædisk Forening

Copyright © All Rights Reserved