Flere forældre oplever, at deres børn med sproglige problemer i form af udtalevanskeligheder ikke får netop dén hjælp, børnene har brug for. Indsatsen kan ske i form af test, udredning og undervisning.

Hvorfor bruge en privat talepædagog?

Det kan være frustrerende for forældre, at deres børn med sproglige vanskeligheder ikke får hjælp. Børn med disse vanskeligheder har brug for hjælp så tidligt som muligt, og indsatsen kan ske i form af test, udredning og undervisning. Forældre bør derfor opsøge talepædagogisk hjælp, når man får mistanke om et sprogligt problem hos sit barn. Man behøver ikke vente, til kommunen eller regionen har tid og ressourcer. Det offentliges hjælp er “god nok”, men dilemmaet opstår, når børn “ikke er dårlige nok” til at blive tilbudt hjælp. I det tilfælde er det vigtigt at gøre brug af en privat praktiserende talepædagog.

“Der er lavet undersøgelser om, at når børn stadig har udtalevanskeligheder efter, at de er blevet 5 år, lærer de ikke at tale rent uden hjælp.”