Mine ydelser er baserede på den tid, jeg bruger, og anvendelse af mine undervisningsmaterialer er inkluderede. Jeg afregner pr. halve time, og hos mig er en time ca. 60 min. i modsætning til megen undervisning, hvor en “time” ofte kun er ca. 45 min.

Undervisning foregår hos mig på min adresse i Aarhus, og jeg tilbyder gerne forældre eller bedsteforældre at overvære undervisningen af barnet fra sidelinjen. Dette kan give en inspiration til, hvordan barnet kan støttes derhjemme af forældrene.

Jeg foretager individuel fonologisk undervisning af barnet, hvor jeg arbejder med at skabe en bevidstgørelse af, hvor lydene “ligger” i munden hos barnet. Et barn kan f.eks. ikke selv høre, at det erstatter “K” med “T” eller “D” med “G”. Undervisningen suppleres med løbende vejledning til forældrene til selvhjælp af.

Jeg kan desværre ikke længere tilbyde at køre ud i hjemmet eller daginstitutionen og foretage undervisning. Jeg kan tilbyde at køre ud for at deltage f.eks. i et møde med en daginstitutions personale eller PPR medarbejdere. Deltagelse i møder indebærer en omkostning til medgået tid eller kørsel.

Undervisning, rådgivning og konsultation afregnes til én og samme timepris: 900 kr./time (ca. 60 min.) inkl. moms. Der er rabat ved et undervisningsforløb på 12 gange, som kun koster 11 ganges pris i alt 9.900 kr. inkl. moms.