I nogle tilfælde kan det være formålstjeneligt at foretage en sproglydstest. Det kan f.eks. være før et undervisningsforløb eller som en del af mit bidrag til en udregning eller en faglig vurdering (second opinion). Det er ofte forældre, der efterspørger en test af deres barn, og det kan være anledningen til vores første kontakt. Jeg vil altid gerne vide fra forældrene, hvorfor de ønsker at få foretaget en test, og jeg giver mit råd med på vejen, da der kan være andre midler til at opnå et resultat end en test.

Når jeg foretager en test, som jeg er akkrediteret til at foretage, er der resultatudarbejdelse og en gennemgang af resultatet for forældrene inkluderet i omkostningen.

Der findes forskellige sproglydstests og andre typer af tests – afhængigt af barnets vanskeligheder og behov.

En sproglydstest er en klargørelse af hvilke konsonanter og vokaler, barnet har svært ved at udtale. Herudover giver testen et overblik over, hvor vanskeligheden er størst. Testen vil blive efterfulgt af rådgivning til forældrene om, hvordan de bedst støtter barnet i dets vanskelighed.

En sprogforståelsestest er en klarlægning af på hvilke områder barnet har svært ved at bruge og forstå sproget. Testen bliver også efterfulgt af rådgivning til forældre.

Test af andre sprogvanskeligheder giver en oversigt over, hvilke områder barnet har af vanskeligheder indenfor dysleksi (ordblindhed). Denne test type bliver ligeledes efterfulgt af rådgivning til forældre.

Sproglydstest eller anden test inkl. gennemgang af resultatet for forældrene er en pris pr. test: 975 kr. inkl. moms.