Indsatsen mod udtalevanskeligheder skal ydes i god tid inden skolestart, fordi børn med udfordringer kan få det svært både fagligt og socialt. De starter ikke på samme niveau som deres klassekammerater, ligesom indlæringen besværliggøres.

Hvornår kan taleundervisning starte?

Der er risiko for, at sprogligt ramte børn kommer bagud allerede i 0. klasse. Børn skal have kontrol over deres sprog inden skolestart for at kunne leve op til de krav, skolen stiller. Udtalevanskeligheder skal håndteres tidligt efter, at barnet har tillært sig sprog. Derved undgår man, at problemet vokser sig stort. Udtalevanskeligheder kan imidlertid forårsage, at barnet tillærer sig sprog meget sent.

Hvad nu hvis barnet allerede går i skole?

Jeg har også god erfaring med at tilbyde hjælp til børn, der er startet i skole men som har brug for ekstra støtte og videreudvikling af deres sprog. Flere børn har ikke helt styr på alle ordlyde og har brug for hjælp til at udvikle deres sprogforståelse eller ordforråd. Selv i en relativt sen alder.

”Jo ældre børn med udtalevanskelighed er, inden de får hjælp, jo større bliver deres sproglige problem.”